Cal destacar que el Ca de Bestiar comparteix la cultura pastoril en l'ús de collars elaborats amb fusta de lledoner. El lledoner és un arbre que juntament amb la palmera morisca s'empraren a moltes construccions rurals.

Aquesta fusta i la seva facilitat de laminat i posterior voltejat, era un recurs molt econòmic i fàcil d'aconseguir pels pastors.

És freqüent decorar-lo amb alumini que li proporciona un aspecte molt característic, el qual ja forma part d'aquesta cultura i patrimoni en el que podem trobar al Ca de Bestiar.