El programa Uep com anam! del 26 d'abril dedica un reportatge sobre els nostres cans, filmant uns quissons molt interessants de Son Sant Martí.

El programa Uep com anam! del 26 d'abril dedica un reportatge sobre el Ca de Bestiar, filmant uns quissons molt interessants de Son Sant Martí.

El programa Uep com anam! del 26 d'abril dedica un reportatge sobre els nostres cans, filmant uns quissons molt interessants de Son Sant Martí.